[]
1 Part
2 Part
Personlig information
Utbildning
Arbetserfarenhet
Huvudsaklig erfarenhet
Lägg till mer erfarenhetv 1
Lägg till mer erfarenhetv 2
Språk
InteDåligGodExcellent
Ryska
Engelsk
Svenska
Körkort
Lagarbete erfarenhet
Vistelsetid på arbetsuppdrag
Vistelsetid på resten
Har du någonsin lett människor, grupper av människor?
Erfarenhetsfrågor
1. Kablage
2. Fräsning, montagehål fräsning
3. Installationer fungerar
4. Distributionskort
5. Fixturer
6. Belysningssystem
7. Installation av styrkrets
8. Heta arbeten / licens
9. Svetsning / licens
10. Jobba på höjden
11. Lyft drift / licens
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder