LEIGIV Lagring & Kontorsbyggnad, Estland

Färdig:
September, 2015
Plats:
Retitee 10 , Estland
Klient:
Leigiv OÜ
YTA:
2565 m2